Sklopna tehnika i oprema za napajanje

Sklopna tehnika i oprema za napajanje

Automatski osigurači serije LR su prvenstveno zaštitni uređaji za upotrebu u komercijalnim i stambenim objektima. Nominalne struje od 2 A do 63 A i 6000 prekidne moći prema IEC 60898-230/400 V ~ ili 6 kA prema IEC 60947-2. Dostupani su sa karakteristikama B i C za ugradnju u tablama na DIN šinu.

Diferencijalne zaštitne sklopke serije LR proizvoda sa 2 ili 4 pola, tipa AC ili A. Osjetljivost je 30 mA, 100 mA, 300 mA, a strujni raspon 25 A do 63 A. U skladu su sa IEC 60898.

DX³ automatski osigurači

DX³ 6000-10 kA
od 1 A do 63 A

DX³ 6000
jednopolni 2 A

DX³ 6000
4 - polni 16 A

Dostupne verzije:

- B, C i D krive
- Jednopolni 230/400 V ~
- 2 - polni 230/400 V ~
- 3 - polni 400 V ~
- 4 - polni 400 V ~
- Priključak: zavrtanj/zavrtanj

DX³ 10.000 do 16 kA
od 1 A do 125 A

DX³ 10000
2 - polni 32 A

DX³ 10000
3 - polni 63 A

Dostupne verzije:

- B, C i D krive
- Jednopolni 230/400 V ~
- 2 - polni 230/400 V ~
- 3 - polni 400 V ~
- 4 - polni 400 V ~
- Priključak: zavrtanj/zavrtanj

DX³ 25 kA
od 2 A do 125 A

DX³ 25 kA
4 - polni 125 A

Dostupne verzije:

- B, C i D krive
- Jednopolni 230/400 V ~
- 2 - polni 230/400 V ~
- 3 - polni 400 V ~
- 4 - polni 400 V ~
- Priključak: zavrtanj/zavrtanj

DX³ 36 kA
od 10 A do 80 A

DX³ 36 kA
2-polni 40 A + 3-polni 63 A

Dostupne verzije:

- C kriva
- 2 - polni 230/400 V ~
- 3 - polni 400 V ~
- 4 - polni 400 V ~
- Priključak: zavrtanj/zavrtanj

DX³ 50 kA
od 10 A do 63 A

DX³ 50 kA - 2 - polni 32 A + 4 - polna 63 A

Dostupne verzije:

- C i D krive
- Jednopolni 230/400 V ~
- 2 - polni 230/400 V ~
- 3 - polni 400 V ~
- 4 - polni 400 V ~
- Priključak: zavrtanj/zavrtanj

DX³ diferencijalne zaštitne sklopke sa automatskim osiguračem

DX³ 6000 - 10 kA od 10 A do 63 A

DX³ 6000 -2-polna 20 A + 4-polna 63 A

 

Dostupne verzije:

- B i C krive
- Vrste, AC i HPI
- Osjetljivost : 10 , 30 i 300 mA
- Jednoplni + nula 230 V ~
- 2 - polni 230/400 V ~
- 4 - polni 400 V ~
- Priključak: zavrtanj/zavrtanj

DX³ - ID diferencijalne zaštitne sklopke od 16 do 100 A

2 - polni

4 - polni

Ovo omogućava direktnu vezu modularnih uređaja preko sabirnica.

Dostupno u sledećim verzijama:
- Vrste AC, A i HPI
- 10 mA, 30 mA, 100 mA, 100 mA selektivna, 300 mA, 300 mA selektivna, 500 mA
- 2 - polni 230 V ~
- 4 - polni 400 V ~

AC tipa

Otkriva greške sa AC komponentama. Diferencijalne zaštitne sklopke dostupne u 10, 30, 100, 100, 300, selektivnom 300 selektivno i 500 mA, 2 ili 4 modula verzije.

A tip

Detektuje kvarove AC i DC komponenti (specijalnih strujnih krugova: šporet, rerna, mašina za pranje rublja, itd.). Diferencijalne zaštitne sklopke dostupne u 10, 30, 100, 300, 300 i 500 mA selektivna, 2 ili 4 modula verzije.

Tip HPI

Detektuje kvarove AC i DC komponenti (Tip A), te je pojačan imunitet na lažna okidanja (okolina izložena smetnjama: podaci, udari groma, itd.). Diferencijalne zaštitne sklopke  dostupne u 2 modula, 30 mA verzija 25 do 63 A.

DX³ dodatni moduli

DX³ dodatni moduli - AC tipa 30 mA
3 - polni 40 A

Za DX³ automatske osigurače, 1 modul/polu

Dostupno u sledećim verzijama:

- Vrste AC, A i HPI
- 30 mA, 300 mA, 300 mA selektivna, 1 A selektivna
- 40 i 63 A
- 2 - polni 230 V ~
- 3 - polni 400 V ~
- 4 - polni 400 V ~

DX³ dodatni modul - HPI vrstu podesiva 300 do 1000 mA, 4 - polni 63 A

Za DX³ automatske osigurače, 1.5 modul/polu

Dostupno u sledećim verzijama:

- AC i HPI tip
- 30 mA, 300 mA i podesiva 300 do 1000 mA
- 63 i 125 A
- 2 - polni 230 V ~
- 3 - polni 400 V ~
- 4 - polni 400 V ~

2014 Legrand - Sva prava zadržana