Sklopna tehnika i oprema za napajanje

Sklopna tehnika i oprema za napajanje

DPX³ 160 i  DPX³ 250 kompaktni prekidači

Isto dubina od 16 do 250 A

Sa dva nova opsega (80 i 200 A), širok izbor verzija i karakteristika, kao i inovativnih funkcija, Legrand ima još sveobuhvatniju seriju sa samo dve veličine kućišta prekidača.

Pouzdana, precizna zaštita

U skladu sa svim zahtevima za zaštitu ljudi i imovine, novi DPX³ kompaktni prekidači sa/bez diferencijalne zaštite su dostupni u termomagnetskoj verziji 16-250 A i elektronskoj verziji 40-250 A.

DPX³  250 termomagnetski kompaktni prekidač
sa 100 A modulom diferencijalne zaštite

Integrisano merenje u DPX³ 250 elektronskom kompaktnom prekidaču

Integrisano merenje na elektronskom DPX³ 250

Novi elektronski DPX³ 250 kompaktni prekidači sa integrisanim mernim funkcijama obezbeđuju pristup parametrima instalacije u kompaktnom uređaju.

Izmerene vrednosti koje se mogu videti:

- Direktno na razvodnom ormanu, na LCD ekranu na prednjoj strani uređaja

- Daljinskim očitavanjem na računaru ili smartphone opremljenim sofware-om za nadzor, preko RS485 komunikacijskog interface-a i Modbus protokola


Daljinskiisključenje za jednostavniji rad:

Motorna kontrola za DPX³ 160 i 250 omogućava da se  uređaji mogu uključiti daljinski čime se obezbeđuje odgovor na sve potrebne radne zahteve.

Motorna kontrola dolazi u samo dva kataloška broja za sve DPX³, jedan za bočnu montažu i jedan za prednju montažu . Pokriven je širok opseg AC i DC napona.

DPX³ kompaktni prekidač sa prednjim motornim pogonom

Inverzija napajanja za kontinualni rad

DPX³ međublokada pojednostavljuje instalaciju inverzije napajanja:

- Predna montaža

- Kompaktne dimenzije

- Nije potrebno podešavanje

- DPX³ 160 i DPX³ 250 se mogu upotrebiti zajedno

- Fiksni verzija za ugradnju da din šinu, omogućuje ugradnju u male razvodne ormane

- Samo 2 kataloška broja za sve DPX³, bez obzira na veličinu: jedan za fiksnu verzije, jedan za natičnu verziju

- U kombinaciji s automatskom kontrolnom jedinicom, inverzija napajanja se može kontrolisatii lokalno ili daljinski

DPX³ 160 i 250 priključci

DPX³ 160 ima kavezne priključke kao standard za direktnu vezu preko kabla ili sabirnica.

DPX³ 250 se isporučuju sa ravnim pločama za spajanja preko sabirnica ili papučica. DPX³ 250 može imati kavezne priključke kao opciju. Kompletan asortiman priključnog pribora je takođe dostupna za sve konfiguracije instalacija.

2014 Legrand - Sva prava zadržana