Sklopna tehnika i oprema za napajanje

Sklopna tehnika i oprema za napajanje

Osim njihove lakše montaže i veze, izdržljivosti i dobrog kontinuiteta rada, 3 vrste elektronskih zaštitnih jedinica omogućavaju precizno podešavanje vrednosti reagovanja struja i vremenskog kašnjenja. Rezultat je efikasna zaštita od električnih kvarova zadržavajući totalnu diskriminaciju donjih prekidača. LCD ekran omogućava praćenje izmerene trenutne vrednosti i prikazuje podešene vrednosti kao i istroriju reagovanja (uzrok zadnjeg isključenja i održavanja).

 


Sve zaštitne jedinice opremljene su baterijama, tako da možete pratiti parametre čak i kad prekidač nije pod napajanjem.

MP4 LI elektronska
zaštitna jedinica
Kat. Br. 0 288 00

Sledeća podešavanja pomoću okretnih izbornih prekidača:
- Dugotrajno kašnjenje reagovanja zaštite od preopterećenja: Ir
- Vreme reagovanja dugotrajnog kašnjenja: tr
- Kratkotrajno kašnjenje reagovanja zaštite od kratkog spoja: Im
- Zaštita nule: IN

MP4 L SI elektronska
zaštitna jedinica
Kat. Br. 0 288 01

Sledeća podešavanja pomoću okretnih izbornih prekidača:
- Dugotrajno kašnjenje reagovanja zaštite od preopterećenja: Ir
- Vreme reagovanja dugotrajnog kašnjenja: tr
- Kratkotrajno kašnjenje reagovanja zaštite od kratkog spoja: Im
- Vreme reagovanja kratkotrajnog kačnjenja: tm
- Trenutno reagovanje zaštite od kratkog spoja: Ii
- Zaštita nule: IN

MP4 L SIG elektronska
zaštitna jedinica
Kat . Br. 0 288 02

Sledeća podešavanja pomoću okretnih izbornih prekidača:
- Dugotrajno kašnjenje reagovanja zaštite od preopterećenja: Ir
- Vreme reagovanja dugotrajnog kašnjenja: tr
- Kratkotrajno kašnjenje reagovanja zaštite od kratkog spoja: Im
- Vreme reagovanja kratkotrajnog kačnjenja: tm
- Trenutno reagovanje zaštite od kratkog spoja: Ii
- Zemljospojna zaštita: Ig
- Kašnjenje prorade zemljospojne zaštite: tg
- Zaštita nule: IN

MP6 LSI sa ekranom na dodir
zaštitna jedinica
Kat. Br. 0 288 03

Sledeća podešavanja pomoću ekrana osetljivog na dodir:
- Dugotrajno kašnjenje reagovanja zaštite od preopterećenja: Ir
- Vreme reagovanja dugotrajnog kašnjenja: tr
- Kratkotrajno kašnjenje reagovanja zaštite od kratkog spoja: Im
- Vreme reagovanja kratkotrajnog kačnjenja: tm
- Trenutno reagovanje zaštite od kratkog spoja: Ii
- Zaštita nule: IN

MP6 LSIg sa ekranom na dodir
zaštitna jedinica
Kat. Br. 0 288 04

Sledeća podešavanja pomoću ekrana osetljivog na dodir:
- Dugotrajno kašnjenje reagovanja zaštite od preopterećenja: Ir
- Vreme reagovanja dugotrajnog kašnjenja: tr
- Kratkotrajno kašnjenje reagovanja zaštite od kratkog spoja: Im
- Vreme reagovanja kratkotrajnog kačnjenja: tm
- Trenutno reagovanje zaštite od kratkog spoja: Ii
- Zemljospojna zaštita: Ig
- Kašnjenje prorade zemljospojne zaštite: tg
- Zaštita nule: IN

Daljinsko upravljanje sa DMX³ zahvaljujući  dodatnoj opremi: naponski okidači, podnaponski okidači, motorna kontrola. Sav kontrolni pribor jednostavno se postavlja sa prednje ploče prekidača. Svaka vrsta pribora je kompatibilana samo na sopstvenoj lokaciji, kako bi se izbegle eventualne greške.

Električni priključak za brzu konekciju se nalazi na svom navedenom priboru.

Naponski okidač

Naponski okidači su uređaji koji se koriste za daljinsko trenutno usključenje vazdušnog prekidača. Oni se generalno kontrolišu sa N/O tipom kontakta. Ponuda naponskih okidača pokriva različite priključne napone (24 V do 415 V), kompatibilno sa AC i DC strujama. Naponski okidači već su opremljeni posebnim brzim priključkom, koji će se direktno umeće u pomoćni kontaktni blok. Pomoćni kontakt spojen je serijski sa kalemom, isključujući napajanje kada su glavni kontakti otvoreni.

Podnaponski okidač

Podnaponski okidači su uređaji koji su uglavnom kontrolišu sa N/C kontaktom. Okidač trenutno isključuje prekidač, ako napon padne ispod određenog nivoa, ili ako se kontakti otvore. Ovi okidači su opremljeni s uređajem za ograničavanje potrošnje kada je prekidač uključen.

Okidač uključenja

Ovaj okidač se koristi za daljinsko kontrolisanje uključenje kontakata prekidača. Opruga prekidača se navijaju pre delovanja kalema okidača uključenja. Oni se kontrolišu pomoću N/O tipa kontakta.
 

Motorna kontrola

Motorna kontrola se koriste za navijanje mehanizma opruge odmah nakon uključenja uređaja. Uređaj može stoga biti ponovno uključen gotovo odmah nakon operacije isključenja. Da bi se DMX³ mogao kontolisati sa motorom potrebno je dodati okidač isključenja (podnaponski ili naponski okidač) i okidal uključenja. Motorna kontrola se jednostavno ugrađuje, samo sa tri zavrtnja.

Pribor za zaključavanje za povećanu sigurnost

DMX³ prekidači izvlačive verzije isporučuju standardno sa sigurnosnim katancem blokade koji sprečava pristup priključcima.
Oni takođe imaju niz drugih sigurnosnih uređaja, kao što su:
- Brave s ključem (glavni kontakti otvoreni, prekidač u izvučenom položaju),
- Katanci(glavni kontakti otvorene, zaključana blokada kontakata u izvučenom položaju),


Fiksna verzija

Tip zadnjeg priključka može se lako menjati prema vašim potrebama:
- Zadnji priključci za ravnu konekciju
- Zadnji priključci za vertikalnu konekciju
- Prošireni priključci: za situaciju kada je potrebna veća širina priključnog prostora(npr aluminijumske sabirnice).

Izvlačiva verzija

Izvlačiva verzija DMX³ prekidača se isporučuje sa zadnjim priključcima za ravnu konekciju sa sabirnicama. Možete lako pretvoriti ove priključke u vertikalni ili horizontalni tip pomoću jedinstvenog reverzibilnog priključka.

Inverzija napajanja omogućava potreban kontinuit rada i veću sigurnost. Tradicionalno se koristi u bolnicama, javnim zgradama, industrijama s kontinualnim proizvodnim procesima, aerodromima i vojnim primenama. Takođe inverzija napajanja postaje sve potrebnija u novim primenama, kao što su telekomunikacione i računarske mreže ili u upravljanju izvorima energije, posebno "Obnovljivim izvorima energije".

Fleksibilane konfiguracije

1. Stand - by napajanja (bez rasterećenja)
2. Stand - by napajanja (s rasterećenjem)
3. Dvsotruko napajanje (ukupna snaga)
4. Dvostruko napajanje (smanjena snaga s prioritetnim opterećenjem)

Jednostavna instalacija sistema mehaničke blokade

Mehanička blokada se postavlja preko kablova i uređaja za mehaničku spregu i može biti u kombinaciji 2 ili 3 uređaja, koji mogu biti različitog tipa u horizontalnoj ili vertikalnoj konfiguraciji.
Blokirajući uređaj je montiran na desnoj strani vazdušnog prekidača.

Automatska inverzija napajanja

Legrand automatska kontrola omogućujava jednostavno upravljanje automatskom zamneom izvora napajanja. Kontrolisana preko mikroprocesora, jedinica je u potpunosti programabilna. Svi parametri su podesivi: vrednosti pragova osetljivosti, usklađenost između napajanja, pokretanje generatora...

Zahvaljujući svojim digitalnim LED ekranima moguće je konstantno nadgledati stanjeinvertora, kao i prisutnost i vrednost napona na svakim izvoru.

Vrlo lako je napraviti konfiguraciju koju želite zahvaljujući različitim veličinama razvodnih ormana XL³ 4000 i 6300: 2 širine, 3 dubine, i 2 visine za XL³ 4000 i 1 širine, 3 dubine, i 1 visina za XL³ 6300. Celokupna serija dodatne opreme, kao što su odgovarajuće montažne ploče i maske, olakšava integraciju DMX³ uređaja unutar XL³ razvodnih ormana.

Fiksna i izvlačiva verzija

DMX³ prekidači i rastavljači se montiraju na horizontalnim pločama.
Različite montažne ploče i maske su dostupne za fiksnu ili izvlačivu verzija prekidača i za različite dimenzije XL³ 4000 i XL³ 6300 razvodnih ormana.
     

Optimizirovan prostor i smanjena širina glavnih razvodnih ormanai:
Kućište XL³ 4000 - širine 600 mm  može biti opremljen s okvirom 2 DMX³ vazdušna prekidača zahvaljujući njihovoj kompaktnoj veličini. Tačna dubina razvodnih ormana određuju sa na osnovu:
- 725 mm min. do 2 500 A
- 975 mm min. do 4 000 A

2014 Legrand - Sva prava zadržana