Sklopna tehnika i oprema za napajanje

Sklopna tehnika i oprema za napajanje

XL³ 125 uklonjiva šina

Optimizovano ožičenje

XL³ 125 razvodna tabla omogućava jednostavnu instalaciju na samom objektu  zahvaljujući ovih inovacijama:
- Bez alata uklanjanje šina i zakretanje šasije
- Natične stezaljke za nulu i uzemljenje
- Uklonjiva ploča za ulaz kablova

Uklonjiva prednja maska

Jednostavan pristup

Prednja maska može se ukloniti jedan red, odnosno celi poklopac može se skinuti, zavisno o opsegu posla koji se obavlja unutar ormara: ožičenje ili održavanje.

XL³ opremljen sa kompaktnim prekidačima DPX

Totalna adaptivnost

XL³ 125 razvodne table su dizajnirane da budu pogodna različite primene na stambenim objektima i malim poslovnim objektima. U njih se može ugraditii širok spektar opreme, kao što su:
- DPX³ 160 do 125A kompaktni prekidači
- Signis upravljačke jedinice
- Mosaic utičnice

XL³ razvodne table 3x18 modula

Od 18 do 72 modula

- Nadgradna montaža,
- Od 1 do 4 reda , kapaciteta 18 modula po redu
- Potpuna reverzibilnost ( baza , vrata i maske)
- Mogu se opremiti sa belim ili providnim vratima

Potpuno modularana razvodna tabla, 3  reda - nadgradna montaža

Potpuno modularna
ugradna razvodna tabla


Isporučuje se zajedno sa:
- Metalnom ugradnom kutijom
- Odvojivom šasijom sa postavljenim šinama
- Priključnim blokovi za zaštitne provodnike, završnim okvirom i izolovanim maskama

Potpuno modularna razvodna tabla 6-redova

Potpuno modularana metalna
nadgradna razvodna tabla


- Isporučuje se zajedno sa šinama, maskama i podesivom pločom za uvod kablova.
- Uklonjiva bočna strana, gornji i donji paneli za umetanje ulazne ploče za uvod kablova. Prihvata DPX³ 160, Lexic i Vistop do 125 A.

Razvodne table
i ormani

XL³ 400
XL³ 800
XL³ 4000
XL³ 6300

Potpuno modularna razvodna tabla 4-reda

Potpuno modularne izolovane
nadgradane razvodne table (klasa II)


- Uklonjive bočne stranice ili okvir
- Prsten za vođenje vertikalne instalacije
Isporučuje se zajedno sa šinama, maskama i podesivom pločom za uvod kablova.

Metalni razvodni ormani

Metalni razvodni ormani

IP 30, 40, ili 43 metalne razvodne table i ormani

Prihvataju uređaje do 400 A. Isporučuje se u rasklopljenom stanju: funkcionalnim vertikalnim nosačima, ugrađenim na leđima, podesivom uvodnom pločom, postoljem, visine 100 mm (za samostojeće ormane).

Modularne izolovane razvodne table

IP 43 izolovane razvodne table (klasa II) - dostupne na zahtev

Prihvataju uređaje do 400 A. Isporučuje se u rasklopljenom stanju: funkcionalnim vertikalnim nosačima, ugrađenim na leđima.

Razvodne table
i ormani

XL³ 160
XL³ 800
XL³ 4000
XL³ 6300

Jednodelna metalna razvodna tabla s reverzibilnim vratima

Jednodelna IP 55 metalna razvodna tabla - dostupno na zahtev

Prihvataju uređaje do 250 A. Isporučuje se sa: uklonjivom šasijom, reverzibilnim vratima sa ručicom.

XL³ 800 razvodni ormani

IP 43 proširive metalne razvodne table i ormani

Prihvataju uređaje do 800 A.
2 širine: 600 mm (24 modula) i 910 mm (36, odnosno 24 modula, ako se koristi unutrašnje kablovko polje).
Isporučuje se rasklopljeno bez bočnih stranica, sa: funkcionalnim vertikalnim nosačima, pločom za uvod kablova.

IP 55 razvodni ormani

IP 55 proširive metalne razvodne table i ormani

Prihvataju uređaje do 630 A 2 širine: 700 mm (24 modula) i 950 mm (36, odnosno 24 modula, ako se koristi unutrašnje kablovko polje)).
Isporučuje se sa: funkcionalnim vertikalnim nosačima.

Razvodne table i ormani

XL³ 160
XL³ 800
XL³ 4000
XL³ 6300

XL³ 800 razvodni ormani

Modularni razvodni ormani

- IP 43 do 800 A, sastoji se od metalnih leđa sa  funkcionalnim vertikalnim nosačima, 4 ugla, krova, baze i postolja, isporučuje se rasklopljeno bez bočnih stranica.
- Za kreiranje odeljaka sa istom bazom.

XL³ 800 razvodni ormani

XL³ 4000 razvodni ormani

XL³ 4000 ormani kombinuju "krov bazu" sklop, strukturne vertikalne nosače, stranice i funkcionalne vertilane nosače.
Oni se mogu koristiti za kreiranje NN glavnih razvodnih polja do 4000 A.

XL³ 4000 sa:
- 2 visine: 2000 i 2200 mm
- 3 širine:

. 475 mm za kabelovska polja
. 725 mm, kapacitet: 24 modula po redu
. 975 mm, kapacitet: 36 modula po redu, ili 24 modula sa unutrašnjim kablovskim poljem

- 3 dubine: 475, 725 i 975 mm
- 2 indeksa zaštite: IP 30 bez vrata i IP 55 sa vratima

Razvodne table i ormani

XL³ 160
XL³ 400
XL³ 800
XL³ 6300

XL³ 6300 razvodni orman opremljen DMX 3 ACB

XL 3 6300 ograðivanje opremljen DMX³ vazdušno-zaštitnim prekidačem

XL³ 6300 razvodni ormani

XL³ 6300 razvodni ormani se sastoje od kombinacije "krov-baza" opremljeno, strukturnim vertikalnim nosačima, zadnje i bočne stranice. Mogu se koristiti za glavne distributivne ormane do 6300 A.

Serija nudi jedinstvenu visina i širinu za tri različite dubine:
- Spoljna visina: 2200 mm
- širina: 1425 mm
- dubine: 475 mm, 725 mm i 975 mm
- Indeks zaštite: IP 30 bez vrata

Može se spojiti sa XL³ 4000 razvodnim ormanima.

2014 Legrand - Sva prava zadržana