Sklopna tehnika i oprema za napajanje

Sklopna tehnika i oprema za napajanje

Viking 3
redne stezaljke

Priključak sa zavrtnjem ili automatski priključak.

Krajnji držač: automatsko postavljanje, bez alata.

Redne stezaljke se koriste za električnu vezu između dva licnasta ili puna provodnika. Postoje dva tipa povezivanja: priključak preko zavrtnja ili automatski priključak. Isti pribor je za obe vrste. Dodatni pribor-sabirnički cešalj za vezu do 8 elemenata. Dostupane su u različitim verzijama: za fazne provodnike, za zaštitni provodnik, PNE (faza, nula i zemlja), rastavne, funkcionalne, za senzore i aktuatore, rastavne za merenje.

Isti dodatni pribor je za sve verzije: krajnji držači, spojnici, indikatori pregorevanja osigurača, pregrade za odvajanje i izolaciju, ekvipotencijalne šine i češljevi, izolaciona oprema, itd. Prihvataju CAB 3 i Logicab 2 nalepnice/nosače oznaka.

Viking 3
redne stezaljke

Za sve tipove veza: kabl/kabl, kablovska papučica/kablovska papučica, kablovska papučica/kabl, kabl/kablovska papučica.

Prilagodljivo vašem načinu povezivanja

Nove Viking 3 redne stezaljke mogu se koristiti za sve vrste veze: aluminijumski ili bakarni kablovi, licnasti ili puni provodnik, priključak sa ili bez papučice. Dizajnirane su da se prilagode vašem načinu povezivanja, bez obzira da li ste instalater ili šemer razvodnih ormana.

Serija nudi 4 vrste veze:
- Kabl/Kabl
- Priključak za kablovsku papučicu/Priključak za za kablovsku papučicu
- Priključak za kablovsku papučicu/Kabl
- Kabl/Priključak za kablovsku papučicu

Neposredna
identifikacijaViking 3 redne stezaljke mogu da prihvate Cab 3 i Logicab2 oznake. Time se postiže jasna identifikacija kablova i obezbeđuje preglednost i urednost obeležavanja.

2014 Legrand - Sva prava zadržana