Legrand Grupa

 

 

Legrand Grupa – svetski lider u proizvodnji elektroopreme, nudi širok spektar kompletnih rešenja za električne i informacione mreže.

Usmerenost na elektrotehniku obezbeđuje Legrandu lidersku poziciju u mnogim zemljama širom sveta. Zahvaljujući obimnoj proizvodnji i velikim ulaganjima u istraživanja i razvoj novih tehnologija i materijala,  Legrand zauzima 19 % globalnog tržišta kada je reč o opremi za električne instalacije i 15 % tržišta kablovskih sistema.

Sedište kompanije nalazi se u Francuskoj. U pogonima Legrand Grupe, koja poseduje više od 4.500 patenata za pronalaske, proizvodi se oko 190.000 proizvoda. Promet kompanije za 2013. godinu iznosio je 4,5 milijarde eura. Legrand broji preko 35.000 zaposlenih.

Legrandova ponuda je sveobuhvatna, prilagođena komercijalnom, industrijskiom i stambenom tržištu, što nas preporučuje u više od 180 zemalja: kontrola i praćenje instalacija, kablovski sistemi, energetika, VDI sistemi. Legrand nudi brojna rešenja za upravljenje osvetljenjem, grejanjem, energijom, mrežama i pristupima u zgradama. Ponuda proizvoda veoma je obimna: katalog broji preko 215.000 referenci.

Za više detalja posetite www.legrand.com/EN/

 

Praćenje etičkog ponašanja zaposlenih jedna je od Legrandovih osnovnih vrednosti, uz brigu o kupcima, razvoj i inovacije. Ove četiri vrednosti su u srcu identiteta Grupe i od suštinskog su značaja za dugoročan i profitabilan razvoj. U skladu sa svojim identitetom, Legrand je posvećen sprečavanju korupcije i prevara, kao i poštovanju pravila konkurencije. Grupa je organizovana tako da se izbegne sukob interesa, spreči pranje novca i finansiranje terorizma.

U funkciji je i sistem upozorenja koji je dostupan svim zaposlenima Grupe u slučaju problema koji uključuju: računovodstvene i / ili financijske poslove, korupciju, kršenje pravila tržišnog takmičenja, ozbiljnu štetu po okolinu ili sigurnost ljudi, neetičko ponašanje (diskriminacija i uznemiravanje ), zaštitu podataka ili sukob interesa.

2014 Legrand - Sva prava zadržana